Gode rammer for menneskers
liv og aktiviteter

Introduktion til BRFfonden

BRFfonden blev stiftet i 1959 og har fra sin begyndelse haft til formål at drive realkreditvirksomhed samt at udøve virksomhed inden for det finansielle område, primært i forbindelse med fast ejendom. BRFfonden stræber efter at bidrage positivt til rammerne for menneskers liv og aktiviteter, hvilket fonden i praksis vil gøre ved blandt andet at skabe boliger til unge mennesker under uddannelse inden for håndværksfag tilknyttet byggeri.

 

Nyheder

Håndværkskollegier

Det indledende arbejde til Håndværkskollegierne er sat i gang


BRFfonden har taget initiativ til at sætte fokus på oprettelsen af en række håndværkskollegier, der kan udvikle og fastholde den vigtige håndværkstradition.

I samarbejde med en udviklingsgruppe har fonden derfor gennemført tre workshops, hvor deltagerne blandt andet gav deres input til, hvad Håndværkskollegierne skal kunne tilbyde af fysiske, faglige og sociale faciliteter og, hvem kollegierne skal henvende sig til.

Udviklingsgruppen bestod af elever og ledere fra Learnmark Horsens, lærlinge og deres mestre fra omegnen, samt repræsentanter fra BRFfondens bestyrelse og elever fra Arkitektskolen i Aarhus. Samarbejdet omfattede også en studietur til Tietgen Kollegiet.

Processen med udviklingsgruppen har dannet fundamentet for et skitseringsprogram, som vil være grundlaget for etableringen af det første kollegie.