Organisation

Bestyrelse

BRFfondens bestyrelse består af 6 medlemmer. I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse består bestyrelsen af to afhængige medlemmer og fire uafhængige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer, under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ledelsesberetningen om bestyrelsen, som er en udvidet præsentation af de enkelte medlemmer, kan findes ved at klikke her.

Lars Munch (f. 1959)
Bestyrelsesformand, cand. merc

Indtrådt i bestyrelsen i 2007
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesformand ved JP/Politikens Hus A/S. 
Bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus A/S
Bestyrelsesformand for Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden og Louisiana Fonden
Bestyrelsesformand for BRFholdning a/s
Bestyrelsesformand for SOS Børnebyerne
Bestyrelsesformand for Press Freedom and Development Fund (Paris)
Bestyrelsesformand for GUBI A/S
Næstformand for Axcelfuture
Medlem af European Press Prize bestyrelse (Amsterdam)
Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse
Medlem af Advisory Board for Axcel
Medlem af Executive Committee for World Association of Newspapers and News Publishers

SÆRLIGE KOMPETENCER

Samfunds- og sociale forhold, kunst og kultur, medie og bestyrelsesarbejde

 

Rina Asmussen (f. 1959)
Næstformand, cand. merc

Indtrådt i bestyrelsen i 2016
Anses ikke for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem (næstformand) i BRFholding a/s
Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen PFA Invest
Bestyrelsesmedlem i Jyske Bank a/s
Bestyrelsesmedlem i HUMAN UNIVERZ Partner byHeart ApS
Direktør i RA-Consulting

SÆRLIGE KOMPETENCER

Bankdrift og finansiel indsigt

 

Kurt Bligaard Pedersen (f. 1959)
Bestyrelsesmedlem, cand. scient. Pol

Indtrådt i bestyrelsen i 2008
Anses ikke for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem i BRFholding a/s
Adm. direktør i Gazprom Marketing and Trading Retail Limited
Medlem af bestyrelsen (næstformand og formand for revisionsudvalget) i Jyske Bank a/s
Medlem af bestyrelsen i Noordgastransport B.V.

SÆRLIGE KOMPETENCER

Finansiel og regnskabsmæssig indsigt

 

Liselotte Højgaard (f. 1957)
Bestyrelsesmedlem, Professor, dr.med.

Indtrådt i bestyrelsen i 2016
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem i BRFholding a/s
Bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden

SÆRLIGE KOMPETENCER

Lægevidenskab, forskning og sundhedssociale forhold

 

Niels Fog (f. 1948)
Bestyrelsesmedlem, cand.merc

Indtrådt i bestyrelsen i 2006
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem og direktør i Fog Holding A/S
Bestyrelsesmedlem i BRFholding a/s

SÆRLIGE KOMPETENCER

Virksomhedsdrift og politisk indsigt

 

 

 

 

Stina Vrang Elias (f. 1966)
Adm. direktør

Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Adm. direktør i tænketanken DEA og foreningen DSEB
Medlem af Professionshøjskolen Absalons bestyrelse
Formand for Rådet for de Erhvervsrettede Grunduddannelser
Medlem af bestyrelsen for Nasjonalt organ for utdanningen
Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Ordblindeskole
Næstformand i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
Medlem af bestyrelsen for gymnasiet Nørre Gymnasium
Medlem af bestyrelsen for BRFholding a/s

 

SÆRLIGE KOMPETENCER

Ledelse, uddannelse og uddannelsespolitiske forhold