OM BRFfonden

Årsrapporter

BRFfondens bestyrelse aflægger på fondens årsmøde en skriftlig beretning om det forgangne kalenderårs aktiviteter og resultater. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

De seneste 5 årsrapporter kan læses her:

Årsberetning 2018

Årsberegning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014