OM BRFfonden

Årsrapporter

BRFfondens bestyrelse aflægger på fondens årsmøde en skriftlig beretning om det forgangne kalenderårs aktiviteter og resultater. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fondens seneste årsrapporter kan læses her:

Årsberetning 2023

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsberetning 2018

Årsberetning 2017

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014