Organisation

Bestyrelse

BRFfondens bestyrelse består af seks medlemmer. I overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse består bestyrelsen af to afhængige og fire uafhængige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer, under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer. Ledelsesberetningen om bestyrelsen, som er en udvidet præsentation af de enkelte medlemmer, kan findes ved at klikke her

Lars Munch (f. 1959)
Bestyrelsesformand, cand. merc

Indtrådt i bestyrelsen i 2007
Anses ikke for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesformand: Politiken-Fonden, Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden af 7. december 1966, Louisiana-Fonden, BRFholding A/S, BRFinvest A/S, Fonden for Håndværkskollegier, SOS Børnebyerne og medlem af The International Senate of SOS Children's Villages, GUBI A/S

Formand for Advisory Board: Master of Management Development, CBS

Adjungeret professor på Institut for Organisation, CBS

Næstformand for bestyrelsen: Tænketanken Axcelfuture

Medlem af bestyrelsen: Novo Nordisk Fonden, European Press Prize (Amsterdam),
World Association of Newspapers and News Publishers (Paris), Kunsten Museum of Modern Art og Utzon Center A/S

SÆRLIGE KOMPETENCER

Samfunds- og sociale forhold, kunst og kultur, medie og bestyrelsesarbejde

 

Rina Asmussen (f. 1959)
Næstformand, cand. merc

Indtrådt i bestyrelsen i 2016
Anses ikke for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem (næstformand) i BRFholding A/S, Investeringsforeningen PFA Invest, Jyske Bank A/S

Direktør i RA‑Consulting  

Medlem af repræsentantskabet i Jyske Bank A/S

SÆRLIGE KOMPETENCER

Bankdrift og finansiel indsigt

 

Liselotte Højgaard (f. 1957)
Bestyrelsesmedlem, professor, dr.med.

Indtrådt i bestyrelsen i 2016
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Bestyrelsesmedlem i BRFholding a/s

Bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk Fonden

Medlem af Scientific Council, ERC, The European Research Council Medlem af die

Kuratorium, die Robert Bosch Stiftung, Tyskland

Medlem af Arvid Nilssons Fonds bestyrelse

Medlem, Det Nationale Råd for LifeScience

Klinikchef og professor på Rigshospitalet/ Københavns Universitet

SÆRLIGE KOMPETENCER

Lægevidenskab, forskning og sundhedssociale forhold

 

Stina Vrang Elias (f. 1966)
Bestyrelsesmedlem, adm. direktør

Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Adm. direktør i tænketanken DEA og foreningen DSEB
Medlem af bestyrelsen: BRFholding a/s, Gymnasiet Nørre G, Komponent (Kommunernes udviklingscenter), LMS (Levende musik i skolen)
Formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Formand for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
Formand for det Rådgivende Udvalg vedr. Udbud af Videregående Uddannelser (RUVU) Medlem af bestyrelsen for Nasjonalt Organ for kvalitet i utdanningen (udpeget af det norske Kunnskapsdepartement)

SÆRLIGE KOMPETENCER

Ledelse, uddannelse og uddannelsespolitiske forhold

 

Anne Skovbro (f. 1969)
Adm. direktør, Ph.d. (Arkitektur og design), Civilingeniør (udvikling og planlægning)

Indtrådt i bestyrelsen 2020
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Adm. direktør By & Havn

Medlem af bestyrelsen: BRFholding A/S, København Havns pensionskasse, GBC, Green Building Council Denmark, ØICC, Ørestad Innovation City Copenhagen og Nationalmuseets Museumsråd

Delegeret Ejendomsforeningen Danmark

SÆRLIGE KOMPETENCER

Byggeri, bæredygtighed, finansiel indsigt, ledelse

Matias Møl Dalsgaard (f. 1977)
Adm. direktør, Ph.d. i filosofi

Indtrådt i bestyrelsen 2020
Anses for at være uafhængig

ØVRIGE LEDELSESHVERV

Adm. direktør og medstifter af GoMore

Bestyrelsesformand for Foreningen Roskilde Festival

Medlem af bestyrelsen: BRFholding A/S, HubCopenhagen, Overgaden Institut for Samtidskunst, Eyda ApS, Skatteguiden ApS

Medlem af Dansk Konkurrenceevneråd

Medlem af Erhvervslivets EU- og Regelforum

SÆRLIGE KOMPETENCER

Iværksætteri, ledelse, åndsvidenskab