OM BRFfonden

Politikker

Investeringspolitik

BRFfondens investeringer sker gennem fondens holdingselskab, BRFholding. BRFholdings investeringer sker i overensstemmelse med FN’s Principper for Ansvarlig Investeringer (UN PRI).

De seks principper kan ses ved at klikke her.

 

Uddelingspolitik

BRFfonden har vedtaget, at fonden over de kommende år vil støtte etableringen af et antal håndværkskollegier i Danmark. Etableringen af kollegierne vil ske gennem Fonden for Håndværkskollegier, som modtager støtte af BRFfonden.

Afkastet af fondens formue vil således blive kanaliseret tilbage til samfundet gennem støtte til relevante almennyttige formål. Dette uddelingsformål kan spores tilbage til fondens stiftelse i år 1959, hvor det fremgik af vedtægterne, at fondens midler, i tilfælde af opløsning, skulle reserveres til fremme af fremtidigt byggeri og under ingen omstændigheder måtte føres tilbage til fondens stiftere.

BRFfonden ser kollegiebyggeriet som den bedste måde at efterleve fondens formål, idet hensigten med kollegierne er at understøtte unge, som har ambitioner for håndværksdagene, og som ønsker at holde traditionen for godt håndværk i live. Man kan læse mere om håndværkskollegierne under ”strategi”.

 

Bæredygtighedspolitik

BRFfonden har vedtaget en politik for bæredygtighed og tilslutter sig UN Global Compact

BRFfondens politik for bæredygtighed er inspireret af både nationale og globale anbefalinger for god fondsledelse, herunder Erhvervsministeriets Vejledning om Ansvarlige Investeringer og FN’s Principper for Ansvarlige Investeringer (UN PRI) samt UN Global Compact, hvor BRFfonden har indsendt en ansøgning om tilslutning.

Man kan læse mere om bæredygtighedspolitikken her.

 

Ansøgninger

BRFfonden modtager ikke ansøgninger.