OM BRFfonden

Anbefalinger for god fondsledelse

BRFfonden følger anbefalingerne for god fondsledelse. Skema for rapportering af BRFfondens efterlevelse af anbefalingerne for god fondsledelse kan findes ved at klikke her.