Nyheder

BRF fonden uddeler 58 millioner til Håndværkskollegiet i Horsens

18. marts 2021

I 2020 har BRF fonden uddelt knap 60 millioner kroner til etableringen af det første af foreløbigt tre Håndværkskollegier.

Siden bestyrelsen i 2016 vedtog en strategi for fonden med fokus på etablering af kollegier til unge under uddannelse i håndværksfag tilknyttet byggeri, har fonden arbejdet for at finde de rette lokationer og det blev siden besluttet, at det første kollegie skulle placeres i Horsens, efterfulgt af et kollegie i Herning og forventeligt Roskilde.

Visionen er at understøtte de unges udvikling og uddannelsesmuligheder ved at bygge kollegier, der udover boliger også skal indeholde værksteder, undervisningslokaler m.m., således at kollegierne også kan understøtte beboernes faglige udvikling og ambitioner bl.a. under vejledning af ildsjæle fra de pågældende fag. Desuden bliver der mulighed for kursusafvikling og andre aktiviteter på kollegierne.

BRFfonden vil gerne med være til at øge tilgangen til håndværksfag, og sikre at de faglige kompetencer også fremover vil være til rådighed og til gavn for samfundet. Ligesom fondens fokus og indsats forhåbentlig også kan bidrage til at øge attraktiviteten, ved og prestigen i at uddanne sig i håndværksfagene.

BRFfondens bestyrelse traf i marts 2020 beslutning om at stifte Fonden for Håndværkskollegier, som på basis af uddelinger fra BRFfonden skal forestå opførelse og drift af de planlagte kollegier. Kollegiet i Horsens forventes at stå klart i 2023. I september 2020 blev der nedsat en udviklingsgruppe med det formål at definere konceptet for det kommende kollegie i Herning. BRFfonden er desuden i dialog med Roskilde Kommune om en passende grund til Håndværkskollegiet i Roskilde.

Uddelingsrammen for kollegiet i Horsens er justeret op til kr. 400 millioner kroner, til videreførelse til 2021. Fonden foretager på nuværende tidspunkt ikke uddelinger til andet end ovennævnte formål. Vores uddelingspolitik kan ses her: om-fonden/politikker/

« Flere nyheder