Nyheder

BRFfonden bygger unikt håndværkskollegium

25. november 2019

Danmark er et land med store og stolte håndværks traditioner. Men færre og færre unge uddanner sig inden for håndværksfagene, og i fremtiden risikerer vi at mangle unge kompetente håndværkere, når de ældre i branchen går på pension. Derfor vælger BRFfonden nu at påbegynde sine uddelinger ved at bygge en række unikke kollegier for fremtidens håndværkere. Det første kollegium etableres i Horsens.

”BRFfonden vil i de kommende år afsætte et væsentligt million beløb til at sikre opførelsen af en række helt unikke kollegieboliger til de faggrupper, som relaterer sig til byggevirksomhed. Kollegierne skal være med til at styrke respekten omkring håndværksfagene. Og de skal bidrage til at skabe et mere prestigefyldt image omkring håndværket for at tiltrække flere unge til uddannelserne,” siger direktør i BRFfonden, Kristian May.

Størrelsen på investeringen til byggeriet i Horsens er endnu uvist, men kommer til at afspejle fondens høje krav til arkitektur, kvaliteten af materialer og kvaliteten i udførelsen og forventes at andrage et pænt trecifret millionbeløb.

BRFfonden har købt en grund på 15.000 m2 på et nedlagt DSB-areal og kollegiet bliver nabo til den store campusgrund ved Horsens Banegård, hvor der lige nu opføres uddannelsesinstitutioner til op mod 8000 studerende.

Horsens borgmester Peter Sørensen har været i tæt dialog med BRFfonden om opførelsen af et nyt kollegium i byen og udtaler:

”Vi har store ambitioner i Horsens – også i forhold til at blive en endnu større uddannelsesby. Derfor er fondens beslutning om at bygge et topmoderne kollegium i umiddelbar nærhed af Horsens nye uddannelsesmekka en fantastisk god nyhed.

Mange pensionskasser og fonde har gennem de seneste år investeret kraftigt i byen, og det faktum, at BRFfonden nu opfører et kollegium tæt ved campusgrunden, bekræfter, at det var en rigtig satsning at skabe et uddannelsesmæssigt kraftcenter tæt ved banegården i Horsens.”

BRFfonden har udskrevet en arkitektkonkurrence om byggeriet som forventes afgjort april 2020. Konkurrencen skal sikre at kollegiet efterlever fondens ambition og ønske om dansk arkitektur og håndværk på et meget højt niveau.

Kollegiets 1. etape har et bruttoetageareal på cirka 6.000 m2 med plads til at huse 84 håndværkselever. Kollegiet vil også have værkstedsfaciliteter af høj kvalitet og tilbud om faglig vejledning og støtte. Håndværkskollegiets forbillede og inspiration er fortidens fag-højskoler kombineret med elementer fra nutidens højskoler, hvor især dannelse og interessefællesskabet er i centrum. Kollegiets grundværdier vil blive fællesskab, læring og ansvar.

Kollegiet i Horsens forventes at stå færdigt i 2022.

Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til direktør for BRFfonden, Kristian May på telefon +45 50605438 og kommunikationschef i Horsens Kommune Lars Bjørn Petersen på telefon +45 40626883 og på www.brffonden.dk

Fakta boks
BRFfonden blev stiftet i 1959 og har fra sin begyndelse haft til formål at drive realkreditvirksomhed samt at udøve virksomhed inden for det finansielle område, primært i forbindelse med fast ejendom.

BRFfonden foretog en større omstrukturering i 1989, hvor realkreditaktiviteten blev overdraget til det nystiftede datterselskab BRFkredit A/S.

I 2014 fusionerede BRFkredit med Jyske Bank. Ved fusionen fik BRFfonden tildelt en ejerandel på 25% i Jyske Bank, hvorved BRFfonden blev den største aktionær i banken.

« Flere nyheder