Nyheder

BRFfonden har afsat 700 mio. kr. til opførelsen af håndværkskollegier

15. marts 2023

I 2022 uddelte BRFfonden 237 mio. kr. til Fonden for Håndværkskollegier med henblik på opførelse af tre nye kollegier til håndværkerlærlinge i henholdsvis Horsens, Herning og Roskilde. Samtidig blev den samlede uddelingsramme til håndværkskollegierne opjusteret til foreløbig 700 mio. kr. Alle tre kollegiebyggerier bevæger sig desuden ind i afgørende nye faser. Det fremgår af BRFfondens årsrapport for 2022.

BRFfondens mission om at opføre håndværkskollegier og dermed bidrage til attraktiviteten og prestigen ved håndværksfagene bevægede sig sidste år ind i en ny fase med flere aktiviteter: Håndværkskollegiet i Horsens fejrede rejsegilde i efteråret, og sideløbende med projekteringsarbejdet på Håndværkskollegiet i Herning ansatte Fonden for Håndværkskollegier Flemming Moestrup som forstander for kollegiet.

Dermed har to ud af tre kollegier nu repræsentanter udadtil, som bl.a. skal arbejde med rekruttering af beboere, etablering af partnerskaber og netværk og opdyrkning af kulturen på kollegierne. Desuden igangsatte fonden en omfattende udviklingsproces for Håndværkskollegiet på Musicon. Alle tre byggerier bevæger sig dermed planmæssigt videre frem mod målstregen. I kraft af det øgede aktivitetsniveau uddelte BRFfonden i 2022 yderligere 237 mio. kr. til Fonden for Håndværkskollegier, og opjusterede den samlede uddelingsramme til kollegierne til foreløbigt 700 mio. kr.

”Sidste år gik vi for alvor ind i en eksekverende fase for alle tre kollegier, og vi er nu i gang med tre ambitiøse og sideløbende projekter: I Horsens har vi taget hul på slutspurten og skal nu sammensætte det første hold beboere, i Herning har vi fået en forstander, og byggeriet er netop gået i jorden, og i Roskilde har vi igangsat en grundig udviklingsproces, der nu er mundet ud i en igangværende arkitektkonkurrence. Samtidig er vi fast indstillet på ikke at gradbøje vores høje ambitioner i forhold til byggeriernes arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter og den bæredygtige profil for alle tre kollegier,” siger Kristian May, direktør for BRFfonden.

Alle tre håndværkskollegier skal som minimum opnå en DGNB Guld-certificering som anerkendelse af byggeriernes klimaprofil, og bæredygtighed er et af de centrale temaer, som arkitektkonkurrencen for Håndværkskollegiet på Musicon kredser om.

Konkurrencen er den foreløbige kulmination på et grundigt og bredt involverende udviklingsforløb, som for alvor gik i gang i 2022. Et af hovedelementerne i forløbet var en række fysiske og sociale afprøvninger i efteråret, hvor arkitekter, antropologer og andre eksperter blev sat sammen med 30 unge håndværkerlærlinge i et midlertidigt kollegie for at afprøve forskellige løsninger og scenarier. Lærlingenes input indgår direkte i konkurrenceprogrammet for kollegiet.

Konkurrencen ventes afgjort i august 2023, og BRFfonden producerer en dokumentarfilm om selve forløbet frem til afslutningen på konkurrencen, som skal formidle erfaringerne fra processen til blandt andre bygherrer, arkitekter og ejendomsudviklere.

De tre håndværkskollegier forventes på nuværende tidspunkt at stå færdige til indflytning i januar 2024 (Horsens), maj 2025 (Herning) og i løbet af 2027 (Musicon). BRFfonden foretager på nuværende tidspunkt ikke uddelinger til andre formål.

Læs hele årsrapporten her

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør for BRFfonden Kristian May på tlf.: 50605438, e-mail: may@brffonden.dk

« Flere nyheder