Nyheder

BRFfonden uddeler 351 mio. kr. til de nye håndværkskollegier

12. april 2024

Sidste år uddelte BRFfonden i alt 351 mio. kr. til Fonden for Håndværkskollegier til opførelsen af tre kollegier til håndværkerlærlinge i Horsens, Herning og Musicon-bydelen i Roskilde. Det fremgår af fondens årsrapport for 2023. I slutningen af året blev byggeriet i Horsens desuden afleveret, mens de to øvrige byggeprojekter også passerede skarpe milepæle

BRFfondens mission om at finansiere opførelsen af nye kollegier til håndværkerlærlinge passerede i 2023 et markant vendepunkt, da Håndværkskollegiet i Horsens blev afleveret af totalentreprenøren Nordstern til Fonden for Håndværkskollegier.

Dermed står det første af de i alt tre byggerier nu færdigt som en fuldbyrdelse af den arkitektoniske vision bag håndværkskollegierne.

“Nu er vores vision for håndværkskollegierne blevet virkelig på en helt anden måde: Håndværkskollegiet i Horsens stod færdigt i december 2023, og byggeriet lever til fulde op til de håndværksmæssige og arkitektoniske ambitioner, vi havde fra starten. Vigtigere endnu blev kollegiet i det nye år taget i brug af de første beboere, og dermed kan arbejdet med at opbygge nye fællesskaber og understøtter den faglige kultur blandt beboerne for alvor begynde. Samtidig er vi også nået langt med realiseringen af de to øvrige kollegier,” siger Kristian May, direktør i BRFfonden.

BRFfonden uddelte i årets løb i alt ca. 351 mio. kr. til Fonden for Håndværkskollegier, som står for opførelsen og sidenhen driften og udviklingen af kollegierne. Foruden Håndværkskollegiet i Horsens rundede de to øvrige byggerier også et par skarpe hjørner sidste år:

I årets begyndelse blev første spadestik taget til Håndværkskollegiet i Herning. Byggeriet var ved årets udgang så langt, at den ikoniske ellipseform på byggeriet fremstod tydeligt, og kollegiet fejrer efter planen rejsegilde i sommeren 2024. Håndværkskollegiet på Musicon var i 2023 genstand for en arkitektkonkurrence, som blev vundet af et tværfagligt team med tegnestuerne LOOP og Reværk i spidsen. I årets slutning blev projektet overdraget fra BRFfonden til Fonden for Håndværkskollegier, som nu står for projektering og sidenhen opførelse af kollegiet.

Det er forventningen fra BRFfondens side, at den samlede uddeling til byggerierne vil beløbe sig til ca. 1,5 mia. kr. frem mod 2027. BRFfonden foretager på nuværende tidspunkt ikke uddelinger til andre formål.

Håndværkskollegiet i Horsens tog imod de første beboere i marts 2024, mens Håndværkskollegiet i Herning forventes at åbne dørene i andet halvår 2025. Det tredje kollegie, Håndværkskollegiet på Musicon, åbner i 2027.

Læs hele årsrapporten her

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør for BRFfonden Kristian May på tlf.: 50605438, e-mail: may@brffonden.dk

« Flere nyheder