Nyheder

Lærlinge bliver en aktiv del af byggeprogrammet for Håndværkskollegiet i Roskilde

21. september 2022

Denne måned blev der taget hul på et intensivt afprøvningsforløb, hvor 30 håndværkerlærlinge skal afprøve forskellige løsninger til Håndværkskollegiet i Roskilde og give deres input videre til kollegiets byggeprogram. Forløbet strækker sig over to weekender i september og er bl.a. med til at sikre, at det kommende kollegie i exceptionelt høj grad inddrager de fremtidige beboeres ønsker og behov

Hvordan bygger man et kollegie, som de kommende beboere selv gerne vil bo på, og hvor sociale og faglige fællesskaber kan vokse og trives? For at besvare dette spørgsmål har BRFfonden valgt at involvere 30 lærlinge fra Roskilde Tekniske Skole aktivt i afprøvningen af potentielle løsninger og scenarier på det kommende kollegie.

Det foregår gennem et omfattende testforløb over to weekender i september, i en tidligere industrihal i Roskildes Musicon-bydel, som med genanvendte materialer og bæredygtige løsninger er blevet forvandlet til et levende, fleksibelt testlaboratorium.

En af de håndværkerlærlinge, som deltager i forløbet, er maskinsnedkerelev Victor Brix.

“En af de aktiviteter, vi skulle arbejde med, var at indrette kollegiets fælleskøkkener helt fra bunden. Køkkenerne var opbygget i moduler, og vi skulle samarbejde i grupper om at flytte rundt på alt fra køleskabe og ovne til skabe, skuffer og spisepladser for at lave det fedeste fælleskøkken. Det er positivt, hvordan vi som unge bliver inddraget så direkte i noget, der bliver bygget til os. Selvom jeg ikke selv når at bo på kollegiet, er jeg glad for at have fået muligheden for at præge det i en positiv retning for andre lærlinge i fremtiden,” siger han.

Formålet med forløbet er også at indsamle viden og input til de tre grundtemaer, som udviklingen af byggeriet kredser om: faglige og sociale fællesskaber, bæredygtighed og kunst og kreativitet.

”Vores ambition er, at målgruppen selv skal bidrage aktivt til byggeprogrammet for kollegiet, samtidig med at vi får værdifuldt input til de grundtemaer, vi arbejder med i byggeriet. Med en fysisk og social afprøvning i denne skala bliver vi klogere på lærlingenes adfærd og interaktioner, og vi kan omsætte en abstrakt idé om et kollegie engang ude i fremtiden til noget konkret, som de kan forholde sig til. Det giver os mere kvalificeret viden om deres behov og ønsker, end vi ville kunne få gennem en almindelig workshop.” siger Sille Askefrø, partner i Hele Landet – Sociale Arkitekter, der udvikler og faciliterer forløbet.

Fokus på fællesskaber og åbenhed

Ud over arbejdet med de fælles køkkener skal lærlingene bl.a. også afprøve det sociale samspil omkring madlavning, spisning på en fælles spisesal, og en åben café, som også er tilgængelig for Musicon-bydelen. De skal også arbejde med fællesskaber og interaktion på både større og mindre fælles værksteder, som er indtænkt som en del af faciliteterne på kollegiet, og de skal arbejde med kunst og udsmykning af kollegiet.

Afprøvningerne foregår i Hal 11 i Musicon-bydelen. Hallen, som ligger på samme grund som det kommende kollegie, er blevet indrettet med fleksible rum og arealer, der kan simulere forskellige rum og situationer på kollegiet. Undervejs deltager en række udvalgte arkitektfirmaer og kunstnere, som både observerer og aktiverer lærlingene. Lærlingenes refleksioner indsamles gennem interview, spørgeskemaer, observationer og logbøger samles efter afprøvningsperioden til et samlet bidrag til kollegiets byggeprogram.

Afprøvningerne i september er den foreløbige kulmination på projektudviklingen af håndværkskollegiet, der har været i gang siden årsskiftet, og som har involveret en bred vifte af forskellige interessenter. Hal 11 skal spille en aktiv rolle gennem hele processen frem til ibrugtagning af det færdige kollegie.

Se et galleri med flere billeder fra afprøvningerne her.

”Vi har valgt en grundlæggende åben og involverende tilgang til udviklingen af byggeprogrammet for Håndværkskollegiet i Roskilde. Det gælder både for lærlingene, som en dag skal bo på kollegiet, og deres uddannelsessteder, for de eksperter som udvikler byggeprogrammet, tegnestuerne som deltager i arkitektkonkurrencen, og for selve Musicon-bydelen. Frem for at se dem som adskilte siloer arbejder vi helhedsorienteret med dem, fordi vi tror på, at det skaber både en bedre proces og ikke mindst et bedre byggeri i sidste ende,” siger Kristian May, direktør i BRFfonden.

Foruden lærlingene er en række eksterne eksperter, arkitekter og repræsentanter for bl.a. Musicon-bydelen og kollegiets naboer, Roskilde Festival og Roskilde Tekniske Skole også involveret i udviklingsprocessen. Det forventes, at Håndværkskollegiet i Roskilde står færdigt i 2027.

Fakta: De er en del af afprøvningsforløbet

Facilitering:

Hele Landet – Sociale Arkitekter

Evaluering:

Niras, Hele Landet

Tegnestuer:

LOOP Architects, Reværk Arkitektur, Perspektiv

Kunstrådgiver:

Stenka Hellfach, Somewhere Public Art Agency

Kunstnere:

AVPD, Henrik Plenge Jakobsen, Jens Settergren og Nanna Abell

Materialer, opbygning, m.m.:

Havnens Hænder, Tømrermester Nicolaisen

« Flere nyheder