Nyheder

Vinderne er fundet

16. marts 2020

BRFfonden har valgt Danø-CUBO arkitekter som vindere af konkurrencen om at tegne det første af fondens foreløbig tre håndværkskollegier.

Håndværkskollegierne er til unge som tager en håndværksmæssig uddannelse primært indenfor byggeri. Kollegierne skal medvirke til at styrke respekten og et positivt image omkring håndværksfagene og tiltrække flere unge til uddannelserne.

Fonden har et højt ambitionsniveau for Håndværkskollegierne både i forhold til de fysiske rammer, som skal demonstrere dansk byggeskik og arkitektur på højeste niveau, men også i forhold til de faciliteter, der tilbydes, den måde kollegiet organiseres på og den hverdagskultur, det skal være rammen omkring.

Fonden havde indbudt tre teams til at byde på opgaven og den endelige udvælgelse fandt sted efter præsentation af de forskellige løsningsforslag.

I den vedhæftede dommerbetænkning kan du læse mere om kriterierne for opgaven og bedømmelsen af de to indleverede forslag.

Det første kollegie opføres i Horsens og en endelig model for kollegiet vil blive præsenteret senere på foråret.

BRF – Dommerbetænkning.

« Flere nyheder